Yingkou Guanhua Liangyi Garage Equipment Co.,Ltd. 
No.93 Western Donghai Str.Xishi District,Yingkou City, Tel:0086-18299856621   /    18242681248
Fax:0086-417-4816016 / 4829255 Web:www.guanhua.biz
E-mail:xjjes@guskrua.biz